Ένα φορτισμένο σωματίδιο πηγαινοέρχεται…

Σε έ­να ι­διό­μορ­φο η­λε­κτρι­κό πε­δί­ο, η έ­ντα­ση έ­χει την διε­ύ­θυν­ση του ά­ξο­να x και το μέ­τρο της με­τα­βάλ­λε­ται σύμ­φω­να με την σχέ­ση: Ε=200-100x  ( V/m)  για  0 ≤ x ≤ 4m      Έ­να σω­μα­τί­διο με μά­ζα 2mg και φορ­τί­ο 0,5 μC α­φή­νε­ται στο ση­μεί­ο Ο, στη θέση x=0. Αν η μό­νη δύ­να­μη που δέ­χε­ται εί­ναι αυ­τή του η­λε­κτρι­κού πε­δί­ου, …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα φορτισμένο σωματίδιο πηγαινοέρχεται…’ »

Ένα ακόμη διαγώνισμα, Οριζόντια βολή και Κυκλική 2012-13

Ένας τεχνητός δο­ρυ­φό­ρος της Γης, μάζας m, κι­νεί­ται διαγράφοντας κυκλική τροχιά, με κέντρο το κέντρο της Γης Κ, στο επίπεδο του μεσημβρινού που περνά από την Αθήνα, σε ύ­ψος h=RΓ, από την επιφάνειά της, όπου RΓ η ακτίνα της Γης ίση με 6400km. Το χρονικό διάστημα για δυο διαδοχικές διαβάσεις του δορυφόρου πάνω από την κατακόρυφο που περνά από τον …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα ακόμη διαγώνισμα, Οριζόντια βολή και Κυκλική 2012-13’ »

Ένα test στη σύνδεση αντιστάσεων 11-12

1) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω κυκλώματα, όπου όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R, με την τιμή της ισοδύναμης (ολικής) αντίστασης που εμφανίζουν. Να απαντήσετε για τα κυκλώματα: β, ε, στ, γ και θ. (π.χ. β→3). Προσοχή: Κάθε σωστή απάντηση παίρνει 10 μόρια και κάθε λανθασμένη -5 μόρια. Δείτε όλο το test (4 ομάδες) …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα test στη σύνδεση αντιστάσεων 11-12’ »

Διατήρηση Ενέργειας. Ένα ωριαίο διαγώνισμα.

1) Δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις σημειώστε (Σ ή Λ) ανάλογα αν θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη την πρόταση. Προσοχή: Κάθε σωστή πρόταση βαθμολογείτε με +5, ενώ κάθε λανθασμένη με -4. Μην σημειώστε κάτι, αν δεν είσαστε σίγουροι. Α) i) Τα μόρια ενός αραιού αερίου έχουν μόνο δυναμική ενέργεια. ii) Όταν δύο σώματα βρίσκονται …

Συνέχεια του άρθρου ‘Διατήρηση Ενέργειας. Ένα ωριαίο διαγώνισμα.’ »

Ένα διαγώνισμα έργου-ενέργειας 11-12.

Τα σώματα Α και Β με μάζες m και 2m αντίστοιχα αφήνονται να πέσουν  ελεύθερα από ύψη 2h και h αντίστοιχα, όπως στο σχήμα. Αν δεν υπάρχει αντίσταση από τον αέρα, ποιο από τα δύο σώματα θα φτάσει στο έδαφος με: i) μεγαλύτερη Κινητική ενέργεια                ii) μεγαλύτερη ταχύτητα. Να δικαιολογήστε πλήρως την απάντησή σας. Μπορείτε …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα διαγώνισμα έργου-ενέργειας 11-12.’ »

Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο.Ένα test.

Το σώμα Α του σχήματος, μάζας m=2kg, αφήνεται σε ένα σημείο λείου κεκλιμένου επιπέδου, από κάποιο ύψος h. Δίνεται η κλίση του επιπέδου θ=30° (ημθ= ½, συνθ=√3/2   και g=10m/s2. i)  Να υπολογίστε το βάρος του σώματος Α. ii) Να σχεδιάστε στο σχήμα τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Α. iii) Να αναλύσετε το βάρος και …

Συνέχεια του άρθρου ‘Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο.Ένα test.’ »

Ένα test δυναμικής.

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί, όπως στο σχήμα, στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, προκαλώντας του επιμήκυνση Δℓ=0,4m. i)  Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να υπολογίστε τα μέτρα τους, δικαιολογώντας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ το τι κάνετε. ii) Να υπολογίστε την σταθερά του ελατηρίου. iii) Πιάνουμε το σώμα με το χέρι μας και το …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα test δυναμικής.’ »

Ωριαίο Διαγώνισμα στην Κινηματική

Ο Γιάννης βγαίνει από το σπίτι του για να δώσει ένα βιβλίο στην Αννούλα, που το σπίτι της βρίσκεται σε απόσταση 400m. Κινούμενος με σταθερή ταχύτητα μετά από 100 s (δευτερόλεπτα) φτάνει στο σπίτι του Κώστα, που απέχει 120m από το δικό του. Σταματά για 15s και συμφωνούν να γυρίσει σε λίγο για να παίξουν …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ωριαίο Διαγώνισμα στην Κινηματική’ »

Κινηματική. Ένα test 2011-12

Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και στο σχήμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο. i) Η κίνηση από 0-2s είναι …………..…………………………. ενώ από 2s-6s είναι …………….……………………………. ii) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος α)  Η αρχική ταχύτητα του σώματος είναι 8m/s. β)  Ο ρυθμός μεταβολής της θέσης είναι σταθερός από 0s-2s. γ)  …

Συνέχεια του άρθρου ‘Κινηματική. Ένα test 2011-12’ »

ΕΟΜΚ. Ένα test. 11-12

Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και στο σχήμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο. i)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος α)  Η αρχική ταχύτητα του σώματος είναι 2m/s. β)  Στο χρονικό διάστημα από 2s-4s το σώμα δεν κινείται. γ)  Από 0-2s η επιτάχυνση αυξάνεται, ενώ από 4s-6s μειώνεται. ii)  Να κάνετε …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΕΟΜΚ. Ένα test. 11-12’ »

Θέση-μετατόπιση-ταχύτητα στην ΕΟΚ. Άλλο ένα test.

Κατά μήκος ενός ευθύγραμμου δρόμου περπατά ένα παιδί και στο σχήμα φαίνονται οι θέσεις του. Το παιδί ξεκινά για t=0 από τη θέση x=0 (σημείο Ο). Μετά από 40 δευτερόλεπτα, φτάνει στο σημείο Α. Στη συνέχεια χρειάζεται 20 για να πάει  στο Β, όπου και σταματά για 10  δευτερόλεπτα και επιστρέφει στο σημείο Γ περπατώντας …

Συνέχεια του άρθρου ‘Θέση-μετατόπιση-ταχύτητα στην ΕΟΚ. Άλλο ένα test.’ »

Θέση-μετατόπιση-ταχύτητα στην ΕΟΚ. Ένα test.

Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και στο διάγραμμα  δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο. i ) Να συμπληρωθούν τα κενά στο παρακάτω κείμενο: Τη χρονική στιγμή t=0s το αυτοκίνητο βρίσκεται στη θέση …………. ενώ για t=5s στη θέση ……….. Η μετατόπισή του από 0s-5s είναι …………….. ενώ από 7s-10s είναι ………………. …

Συνέχεια του άρθρου ‘Θέση-μετατόπιση-ταχύτητα στην ΕΟΚ. Ένα test.’ »