Δίνοντας ένα πρόβλημα.

Με την μεταρρύθμιση Αρσένη, ορίστηκε ότι το Δ΄ θέμα θα είναι ένα πρόβλημα, το οποίο «μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα». Αυτό πέρασε σαν «υποχρεωτικά» δίνονται τουλάχιστον 4 υποερωτήματα, όπου ο μαθητής δεν χρειάζεται να σκεφτεί τίποτα, απλά να επιλύσει στα γρήγορα ερωτήματα που τα έχει επιλύσει πολλές φορές στη διάρκεια της χρονιάς.

Δεν υπάρχει καμιά ανάγκη «προβληματισμού», κανένας σχεδιασμός πορείας επίλυσης. Τα βήματα επίλυσης έχουν μετατραπεί σε ερωτήματα.

Ας δούμε πώς θα μπορούσε αυτό να αλλάξει, δίνοντας ένα πρόβλημα με ένα μόνο ερώτημα:

Το πρόβλημα:

Ένα τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο ΑΓΔΕ, πλευράς α=2,5m βρίσκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός μαγνητικού πεδίου, η ένταση του οποίου μεταβάλλεται όπως στο παραπάνω διάγραμμα. Μέχρι τη στιγμή t1=0,5s, η ένταση του μαγνητικού πεδίου αυξάνεται γραμμικά, ενώ η δύναμη Laplace που ασκείται στην πλευρά ΑΓ του πλαισίου, τη στιγμή t1, έχει μέτρο 1Ν.

Να βρεθεί το φορτίο που διέρχεται από την κορυφή Α του πλαισίου, από τη στιγμή t1 μέχρι τη στιγμή t2 που η ένταση του πεδίου μηδενίζεται.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δίνοντας ένα πρόβλημα.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Δίνοντας ένα πρόβλημα.

Αφήστε μια απάντηση