Όταν το x είναι ίσο με το y!

Από ορισμένο ύψος h, από το οριζόντιο έδαφος, εκτοξεύεται οριζόντια μια μικρή μπάλα με αρχική ταχύτητα υ0. Η μπάλα φτάνει στο έδαφος σε οριζόντια απόσταση x=h, με ταχύτητα υ, όπως στο σχήμα. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g.

i)  Η αρχική ταχύτητα εκτόξευσης, συνδέεται με το ύψος h από το έδαφος με τη σχέση:

ii) Η ταχύτητα υ με την οποία η μπάλα φτάνει στο έδαφος έχει μέτρο:

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Όταν το  x είναι ίσο με το y!
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Όταν το  x είναι ίσο με το y!

Αφήστε μια απάντηση