Η δύναμη σε ένα τετράγωνο πλαίσιο

Με ένα ομογενές ισοπαχές σύρμα έχουμε κατασκευάσει ένα οριζόντιο τετράγωνο πλαίσιο ΑΒΓΔ, πλευράς α=1m, το οποίο συνδέουμε με μια πηγή ΗΕΔ Ε και εσωτερικής αντίστασης r, όπως στο σχήμα. Ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,05Τ, είναι κάθετο στο επίπεδο του πλαισίου. Κλείνουμε το διακόπτη, οπότε το αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη 8 Α.

  1. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πλευρά ΒΓ του πλαισίου και την δύναμη που το μαγνητικό πεδίο ασκεί στην πλευρά αυτή.
  2. Να βρεθεί η συνολική δύναμη που δέχεται το πλαίσιο από το μαγνητικό πεδίο.
  3. Να υπολογισθεί η δύναμη που θα δεχτεί κάθε πλευρά του πλαισίου στην περίπτωση που το μαγνητικό πεδίο γινόταν οριζόντιο με ένταση του ίδιου μέτρου και κατεύθυνση από το Α στο Β, όπως στο παρακάτω σχήμα.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η δύναμη σε ένα τετράγωνο πλαίσιο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η δύναμη σε ένα τετράγωνο πλαίσιο

Αφήστε μια απάντηση