Μια μπάλα που μετατοπίζεται

Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο, όπου έχουμε ορίσει ένα προσανατολισμένο άξονα x, με θετική κατεύθυνση προς τα δεξιά, ηρεμεί μια μπάλα στη θέση Β.

i) Αν η μπάλα μετακινηθεί μέχρι τη θέση Α, θα έχει μετατοπισθεί κατά Δx=-60m.

ii) Αν η μπάλα μετακινηθεί μέχρι την αρχή του άξονα (σημείο Ο), τότε θα βρίσκεται στη θέση x=0 έχοντας μετατοπισθεί κατά -40m.

iii) Αν η μπάλα μετατοπισθεί κατά Δx=60m, θα βρεθεί στη θέση Γ. Το διάστημα που στο μεταξύ θα έχει διαγράψει μπορεί να είναι 100m.

iv) Η μπάλα μεταφέρεται μέχρι το σημείο Δ και στη συνέχεια επιστρέφει στη θέση Γ. Τότε:

α) Έχει μετατοπισθεί κατά -60m, έχοντας διανύσει διάστημα +60m.

β) Έχει μετατοπισθεί κατά -60m, έχοντας διανύσει διάστημα 220m.

γ) Έχει μετατοπισθεί κατά 60m, έχοντας διανύσει διάστημα 60m.

δ) Έχει μετατοπισθεί κατά 60m, έχοντας διανύσει διάστημα 220m.

Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παραπάνω τρεις πρώτες προτάσεις και να επιλέξτε την ορθή στην iv), δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια μπάλα που μετατοπίζεται
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια μπάλα που μετατοπίζεται

Αφήστε μια απάντηση