Τρεις ισορροπίες και κλείσιμο διακόπτη

Ένας αγωγός ΑΓ με αντίσταση R, ισορροπεί όπως στα σχήματα, σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα ομογενές οριζόντιο  μαγνητικό πεδίο έντασης Β, διαρρεόμενος από ηλεκτρικό ρεύμα, που οφείλεται σε πηγή ΗΕΔ Ε και εσωτερικής αντίστασης r, η οποία συνδέεται στην κορυφή των δύο στύλων. Αν κλείσουμε τον διακόπτη δ, τότε ο αγωγός θα συνεχίσει να ισορροπεί ή θα κινηθεί; Να εξετάσετε τις τρεις παρακάτω εκδοχές:

i) Στο σχήμα (1) η αντίσταση του αγωγού είναι μηδενική (R=0)

ii) Στο σχήμα (2) η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι μηδενική (r=0)

iii) Στο σχήμα (3) δεν συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Τρεις ισορροπίες και κλείσιμο διακόπτη
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Τρεις ισορροπίες και κλείσιμο διακόπτη

Αφήστε μια απάντηση