Ισορροπία και επιτάχυνση αγωγού.

Ο ευθύγραμμος αγωγός ΑΓ μάζας 50g και μήκους 1m, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=5 Α, με φορά από το Α στο Γ και μπορεί να κινείται κατακόρυφα σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους 1m. Στην περιοχή υπάρχει ένα οριζόντιο μαγνητικό πεδίο, σε ύψος 1m, με δυναμικές γραμμές κάθετες στο επίπεδο των τριών αγωγών και με μεταβαλλόμενη ένταση, η οποία σε συνάρτηση με το ύψος y δίνεται από την σχέση Β=0,2-0,4y (S.Ι.). Η κάθετη στο επίπεδο των τριών αγωγών έχει φορά προς τα μέσα, όπως στο σχήμα.

  1. Σε ποιο ύψος y0 πρέπει να αφήσουμε τον αγωγό ΑΓ για να παραμείνει ακίνητος;
  2. Τοποθετούμε τον αγωγό ΑΓ σε ύψος y από το έδαφος και τον αφήνουμε ελεύθερο. Να βρεθεί η επιτάχυνση που θα αποκτήσει, αν:

α) y=y1=0,15m,    β) y=y2=0,5m  και γ) y=y3= 0,75m.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ισορροπία και επιτάχυνση αγωγού.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ισορροπία και επιτάχυνση αγωγού.

Αφήστε μια απάντηση