Προς τα πού θα κινηθεί το σώμα;

Ένα σώμα μάζας m=4kg τοποθετείται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο, κλίσεως θ=30°, ασκείται πάνω του μια σταθερή δύναμη μέτρου F=16Ν, παράλληλη προς το επίπεδο, όπως στο σχήμα και αφήνεται να κινηθεί.

  1. Να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να υπολογιστεί η δύναμη που ασκεί στο σώμα το κεκλιμένο επίπεδο.
  2. Προς τα πού θα κινηθεί το σώμα, προς τα πάνω ή προς τα κάτω;
  3. Να υπολογιστούν τα έργα των δυνάμεων που ασκούνται στο  σώμα, για μετατόπιση κατά x=9m του σώματος.
  4. Να υπολογιστούν για την παραπάνω μετακίνηση:

α) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος

β) Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας.

Δίνεται g=10m/s2,  ημθ= ½ και συνθ =√3/2

Απάντηση:

 ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Προς τα πού θα κινηθεί το σώμα;
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Προς τα πού θα κινηθεί το σώμα;
Προς τα πού θα κινηθεί το σώμα;

Αφήστε μια απάντηση