Το μήκος του ελατηρίου και η ακτίνα καμπυλότητας

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια σφαίρα μάζας m=4kg, δεμένη στο άκρο ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k=100Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου έχει στερεωθεί σε σταθερό σημείο Ο. Σε μια στιγμή η σφαίρα δέχεται στιγμιαίο κτύπημα, με αποτέλεσμα να αποκτά οριζόντια ταχύτητα υ0=5m/s, κάθετη στον άξονα του ελατηρίου. Μετά από λίγο η σφαίρα φτάνει στη θέση Β, όπως στο σχήμα (σε κάτοψη), έχοντας ταχύτητα μέτρου υ1=4m/s, επίσης κάθετη στον άξονα του ελατηρίου.

Να υπολογιστούν για την θέση Β:

α) το μήκος του ελατηρίου l1,

β)  η ακτίνα καμπυλότητας της τροχιάς της σφαίρας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Το μήκος του ελατηρίου και η ακτίνα καμπυλότητας
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Το μήκος του ελατηρίου και η ακτίνα καμπυλότητας

Αφήστε μια απάντηση