Όταν το κιβώτιο μετατρέπεται σε σφαίρα

 

Ο κατακόρυφος οδηγός του σχήματος έχει σχήμα κοίλου τεταρτοκύκλιου ακτίνας R=1,4 m και είναι λείος και ακλόνητος. Ομογενής σφαίρα μάζας m και ακτίνας R=0,15m αφήνεται να ολισθήσει χωρίς τριβές από το άνω άκρο Α και φτάνει στο κάτω άκρο Β, οπότε και εγκαταλείπει τον οδηγό με οριζόντια ταχύτητα υΒ.

Να βρεθούν :

  1. ο λόγος της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της σφαίρας προς την γωνιακή ταχύτητα περιφοράς της, σε κάθε σημείο της τροχιάς της.
  2. όταν φτάσει στη θέση Β, ο λόγος της κινητικής μεταφορικής ενέργειας της σφαίρας προς την συνολική κινητική της ενέργεια.
  3. Η ταχύτητα της σφαίρας στο Β.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Όταν το κιβώτιο μετατρέπεται σε σφαίρα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Όταν το κιβώτιο μετατρέπεται σε σφαίρα

Αφήστε μια απάντηση