Από την ευθύγραμμη τροχιά στην τεθλασμένη

 

Και από εκεί ξανά στο τεταρτοκύκλιο!!!

  1. Ο παραπάνω δρόμος «σπάει» σε δύο άλλους ευθύγραμμους που σχηματίζουν ορθή γωνία, με μήκη L1+L2=L=14πr, όπου το τμήμα ΑΒ είναι κατακόρυφο και το ΒΓ οριζόντιο. Ένας δίσκος ξεκινά από το άκρο Α και φτάνει στο άκρο Γ, ενώ σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του κυλίεται (προφανώς η μετακίνηση αυτή γίνεται προγραμματισμένα, περιστρέφοντας εμείς το δίσκο και όχι αφήνοντάς τον ελεύθερο να κινηθεί…).

Ο δίσκος θα πραγματοποιήσει 7 περιστροφές ή όχι και γιατί;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Από την ευθύγραμμη τροχιά στην τεθλασμένη
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Από την ευθύγραμμη τροχιά στην τεθλασμένη

Αφήστε μια απάντηση