Η ταλάντωση είναι ΑΑΤ;

Ένα σώμα Σ  μάζας m ηρεμεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, σε επαφή με λείο οριζόντιο επίπεδο, από το οποίο δέχεται κάθετη αντίδραση μέτρου Ν1= ½ mg, (θέση Α). Σε μια στιγμή το σώμα Σ συγκρούεται με ένα δεύτερο σώμα, με αποτέλεσμα να αποκτά ταχύτητα μέτρου υ, με φορά προς τα δεξιά και να φτάνει μέχρι τη θέση Γ, όπου η δύναμη του ελατηρίου αποκτά μέτρο Fελ,2=mg, πριν κινηθεί ξανά προς τα αριστερά.

i) Η κίνηση από τη θέση Α μέχρι τη θέση Γ είναι απλή αρμονική ταλάντωση ή όχι;

ii) Για την ενέργεια που πήρε το σώμα κατά την κρούση, ισχύει:

α) Ε < ½ m2g2/k,    β) Ε = ½ m2g2/k,    γ) Ε > ½ m2g2/k.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απαντήσεις.

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η ταλάντωση  είναι ΑΑΤ;
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13
 Η ταλάντωση  είναι ΑΑΤ;

Αφήστε μια απάντηση