Η δύναμη σε αγωγό μέσα σε δύο μαγνητικά πεδία

Ο αγωγός ΑΓ με αντίσταση r, κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ, χωρίς τριβές, σε επαφή με δύο παράλληλους οριζόντιους αγωγούς xx΄ και yy΄, οι οποίοι δεν εμφανίζουν αντίσταση, μέσα και ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β1. Για την παραπάνω κίνηση απαιτείται η εξάσκηση μιας οριζόντιας δύναμης μέτρου F1, όπως στο σχήμα. Μόλις ο ΑΓ φτάσει στη θέση γδ, περνά σε ένα δεύτερο κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο, με ένταση μέτρου Β2=2Β1, αντίθετης φοράς από το προηγούμενο.

  1. Για να συνεχίσει η κίνηση του αγωγού με την ίδια ταχύτητα, μέσα στο πεδίο έντασης Β2, απαιτείται η εξάσκηση δύναμης F2, με κατεύθυνσης όπως το διάνυσμα F ή όπως το διάνυσμα F;
  2. Τα μέτρα των δυνάμεων F1 και F2 συνδέονται με τη σχέση:

α) F2=F1,   β) F2= 2 F1,   γ) F2=3 F1,   δ) F2= 4F1.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας

Απάντηση:

 ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η δύναμη σε αγωγό μέσα σε δύο μαγνητικά πεδία
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η δύναμη σε αγωγό μέσα σε δύο μαγνητικά πεδία

Αφήστε μια απάντηση