Ισορροπία με την επίδραση ζεύγους

Η ομογενής ράβδος ΑΒ βάρους w και μήκους l, είναι αρθρωμένη σε τοίχο στο άκρο της Α και ισορροπεί σε οριζόντια θέση με την επίδραση ενός ζεύγους δυνάμεων F1– F2, όπου η δύναμη F1 ασκείται στο μέσον Μ της ράβδου και έχει μέτρο F1=2w.

i) Χωρίς να προχωρήσετε σε υπολογισμούς, μπορείτε να σχεδιάστε πάνω στο σχήμα την δύναμη F2, δίνοντας και μια σύντομη δικαιολόγηση;

ii) Για τον μοχλοβραχίονα d του ζεύγους, ισχύει:

α) d=l/4,           β) d=l/3,              γ) d=l/2.

iii) Για την δύναμη F, την οποία ασκεί η άρθρωση στη ράβδο ισχύει:

α) Είναι πλάγια μέτρου F=2w.

β) Είναι κατακόρυφη μέτρου F=3w.

γ) Είναι παράλληλη της F1 και έχει μέτρο F=w.

δ) Είναι κατακόρυφη μέτρου F=w.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ισορροπία με την επίδραση ζεύγους
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Ισορροπία με την επίδραση ζεύγους

Αφήστε μια απάντηση