Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα δικτύου ύδρευσης, μεταβλητής διατομής, όπου πάνω από τα σημεία Α και Γ έχουν συνδεθεί δύο λεπτοί ανοικτοί κατακόρυφοι σωλήνες, στους οποίους υπάρχει κάποια άνοδος νερού.

i) Μια μικρή ποσότητα νερού, μετακινείται από το σημείο Α στο σημείο Β. Στην διαδρομή αυτή, η παραπάνω ποσότητα νερού:

α) επιταχύνεται,

β) επιβραδύνεται,

γ) κινείται με σταθερή ταχύτητα.

ii) Για τις ταχύτητες του νερού υ1 και υ2 στα σημεία Α και Γ ισχύει:

α) υ1 < υ2,   β) υ1 = υ2,    γ) υ1 > υ2.

iii)  Για τα εμβαδά διατομής Α1, Α2 στα σημεία Α και Γ, ισχύει:

α) Α12,      β) Α1 = Α2,     γ) Α12.

Το νερό να θεωρηθεί ως ιδανικό ρευστό και η ροή του μόνιμη.

 Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης

Αφήστε μια απάντηση