Από τη μαγνητική ροή στη δύναμη σε ράβδο.

Η μεταλλική ράβδος ΑΓ μπορεί να κινείται όπως στο σχήμα, μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β,  σε επαφή με δύο οριζόντιους ευθύγραμμους αγωγούς xx΄ και yy΄, οι οποίοι παρουσιάζουν αντίσταση R* ανά μονάδα μήκους, χωρίς τριβές. Την ίδια αντίσταση παρουσιάζει και ο αγωγός xy, ενώ η αντίσταση της ράβδου ΑΓ θεωρείται αμελητέα.

Αν στο διάγραμμα δίνεται η μαγνητική ροή που διέρχεται από το σχηματιζόμενο ορθογώνιο xΑΓy, να χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις, δίνοντας σύντομες εξηγήσεις.

  1. Η ράβδος ΑΓ ξεκινά την κίνησή της από τη θέση της ράβδου xy.
  2. Η κίνηση της ράβδου είναι ευθύγραμμη ομαλή.
  3. Για να μπορεί να πραγματοποιεί η ράβδος ΑΓ την παραπάνω κίνηση, πρέπει να δέχεται σταθερή οριζόντια εξωτερική δύναμη με κατεύθυνση ίδια με την ταχύτητα.

Απάντηση:

 ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Από τη μαγνητική ροή στη δύναμη σε ράβδο.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Από τη μαγνητική ροή στη δύναμη σε ράβδο.

Αφήστε μια απάντηση