Κίνηση σε ομογενές και μη ομογενές μαγνητικό πεδίο

1) Στο διπλανό σχήμα, ένα τετράγωνο αγώγιμο πλαίσιο ΑΓΔΖ κινείται οριζόντια σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όταν συναντά μια περιοχή στην οποία υπάρχει ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο. Η ταχύτητα του πλαισίου, μόλις ολοκληρώνεται η είσοδός του στο πεδίο είναι υ1 και η ταχύτητά του τη στιγμή που ετοιμάζεται να βγει είναι υ2.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:

i) Στην παραπάνω κίνηση, το πλαίσιο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα λόγω επαγωγής.

ii) Η φορά του ρεύματος είναι από το Γ στο Α.

iii) Το πλαίσιο δέχεται  δύναμη από το πεδίο με φορά προς τα αριστερά.

iv) Για τα μέτρα των ταχυτήτων ισχύει υ12.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

2) Στο διπλανό σχήμα, ένα τετράγωνο αγώγιμο πλαίσιο ΑΓΔΖ κινείται οριζόντια σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όταν συναντά μια περιοχή στην οποία υπάρχει ένα κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου μειώνεται καθώς κινούμαστε προς τα δεξιά. Η ταχύτητα του πλαισίου, μόλις ολοκληρώνεται η είσοδός του στο πεδίο είναι υ1 και η ταχύτητά του τη στιγμή που ετοιμάζεται να βγει είναι υ2.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:

i) Στην παραπάνω κίνηση, το πλαίσιο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα λόγω επαγωγής.

ii) Η φορά του ρεύματος είναι από το Γ στο Α.

iii) Το πλαίσιο δέχεται  δύναμη από το πεδίο με φορά προς τα αριστερά.

iv) Για τα μέτρα των ταχυτήτων ισχύει υ12.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Κίνηση σε ομογενές και μη ομογενές μαγνητικό πεδίο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Κίνηση σε ομογενές και μη ομογενές μαγνητικό πεδίο

Αφήστε μια απάντηση