Το κλείσιμο με έμβολο, με αέρα και χωρίς αέρα.

123

Έστω δύο μεγάλα δοχεία Α και Β τα οποία περιέχουν νερό μέχρι ύψος h. Το πρώτο δοχείο κλείνεται με βαρύ έμβολο σε επαφή με την πάνω επιφάνεια του νερού, ενώ στο δεύτερο με ένα όμοιο έμβολο, αλλά σε αυτό έχει εγκλωβιστεί μια ποσότητα αέρα μεταξύ νερού και εμβόλου, ύψους y, όπως στο σχήμα. Σε ύψος y, από τους πυθμένες των δοχείων, υπάρχουν δυο τάπες ίδιου εμβαδού.

i) Μεγαλύτερη δύναμη από το νερό ασκείται στην τάπα:

 α) του Α δοχείου,

 β) του Β δοχείου,

 γ) Στις δύο τάπες ασκούνται ίσες δυνάμεις.

ii) Σε μια στιγμή ανοίγουμε τις τάπες, οπότε μετά από λίγο έχουμε δύο μόνιμες ροές με ταχύτητες εκροής υ1 και υ2 για τα δοχεία Α και Β αντίστοιχα. Για τις ταχύτητες αυτές ισχύει:

α) υ1 < υ2,     β)  υ1 = υ2,      γ) υ1 > υ2.

Δίνεται ότι το εμβαδόν των δύο εμβόλων, είναι πολύ μεγαλύτερο από το εμβαδόν των δύο οπών από τις οποίες χύνεται το νερό, το οποίο θεωρούμε ιδανικό ρευστό.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Το κλείσιμο με έμβολο, με αέρα και χωρίς αέρα.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Το κλείσιμο με έμβολο, με αέρα και χωρίς αέρα.

Αφήστε μια απάντηση