Μια πλάγια δύναμη μετακινεί ένα σώμα

Ένα σώμα μάζας m=8kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκείται πάνω του μια πλάγια σταθερή δύναμη F=50Ν, η οποία σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Τη στιγμή που το σώμα έχει μετατοπισθεί κατά x1=20m, έχει ταχύτητα υ1=10m/s.

  1. Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης F, για την παραπάνω μετατόπιση.
  2. Να αποδείξετε ότι στο σώμα ασκείται δύναμη τριβής, της οποίας να υπολογίσετε το έργο της.
  3. Να αναλύσετε την δύναμη σε δύο συνιστώσες, μια οριζόντια και μια κατακόρυφη και να υπολογιστεί την κάθετη αντίδραση του επιπέδου, η οποία  ασκείται στο σώμα.
  4. Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής μεταξύ σώματος και επιπέδου.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια πλάγια δύναμη μετακινεί ένα σώμα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια πλάγια δύναμη μετακινεί ένα σώμα
  Μια πλάγια δύναμη μετακινεί ένα σώμα

Αφήστε μια απάντηση