Θα ανέβει ή θα κατέβει;

Ένα σώμα μάζας m=2kg τοποθετείται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο, κλίσεως θ=30°, ασκείται πάνω του μια σταθερή δύναμη μέτρου F=8Ν, παράλληλη προς το επίπεδο, όπως στο σχήμα και αφήνεται να κινηθεί.

  1. Να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να υπολογιστεί η δύναμη που ασκεί στο σώμα το κεκλιμένο επίπεδο.
  2. Προς τα πού θα κινηθεί το σώμα, προς τα πάνω ή προς τα κάτω;
  3. Σε πόσο χρόνο το σώμα θα έχει μετατοπισθεί κατά x=8m και ποια η ταχύτητά του τη στιγμή αυτή;

Δίνεται g=10m/s2,  ημθ= ½ και συνθ =√3/2

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Θα ανέβει ή θα κατέβει;
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Θα ανέβει ή θα κατέβει;
  Θα ανέβει ή θα κατέβει;

Αφήστε μια απάντηση