Ένα φορτηγό μεταφέρει ένα κιβώτιο

Στην καρότσα ενός φορτηγού βρίσκεται ένα κιβώτιο μάζας m=500kg, το οποίο παρουσιάζει με την καρότσα συντελεστή οριακής στατικής τριβής μs=0,5.

i) Το φορτηγό κινείται προς τα δεξιά με επιτάχυνση α=2m/s2.

α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο και να υπολογίστε τα μέτρα τους, υποθέτοντας ότι το κιβώτιο δεν ολισθαίνει πάνω στην καρότσα του φορτηγού.

β) Να εξετάσετε αν η υπόθεση για μη ολίσθηση είναι σωστή ή όχι.

ii) Ποια είναι η μέγιστη επιτάχυνση που μπορεί να αποκτήσει το φορτηγό, χωρίς να γλιστρήσει το κιβώτιο;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένα φορτηγό μεταφέρει ένα κιβώτιο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ένα φορτηγό μεταφέρει ένα κιβώτιο
 Ένα φορτηγό μεταφέρει ένα κιβώτιο

Αφήστε μια απάντηση