Κύλιση και με μία και με δύο δυνάμεις…

34

Ο ομογενής κύλινδρος του σχήματος μάζας m=1kg και ακτίνας R, ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής μ=0,5. Ασκούμε στο κέντρο του Ο μια σταθερή οριζόντια δύναμη F1, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κινείται και τη στιγμή t1=4s, μέσω ενός νήματος που έχουμε τυλίξει γύρω του, μια δεύτερη σταθερή οριζόντια δύναμη F2 αντίθετης κατεύθυνσης, όπως στο σχήμα. Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του κέντρου μάζας Ο του κυλίνδρου σε συνάρτηση με το χρόνο, ενώ σε όλη τη διάρκεια της κίνησης έχουμε μόνο κύλιση (χωρίς ολίσθηση).

  1. Να υπολογιστεί το μέτρο της δύναμης F1, καθώς και το μέτρο της τριβής που ασκείται στον κύλινδρο μέχρι τη στιγμή t1.
  2.  Να βρεθεί το μέτρο της δύναμης F2 και το αντίστοιχο μέτρο της ασκούμενης τριβής τη χρονική στιγμή t2=5s.
  3. Αν τη στιγμή t1 που ασκείται στον κύλινδρο η δύναμη F2, με τιμή αυτή που υπολογίστηκε παραπάνω, σταματούσε η δράση της δύναμης F1, να εξετάσετε:

α) Αν μπορεί να συνεχίσει η κύλιση του κυλίνδρου.

β) Ποια χρονική στιγμή θα μηδενιζόταν στιγμιαία η ταχύτητα του κέντρου Ο;

Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του Ιcm= ½ mR2 και g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Κύλιση και με μία και με δύο δυνάμεις…
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Κύλιση και με μία και με δύο δυνάμεις…

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.

Αφήστε μια απάντηση