Όταν η τριβή σταματά το σώμα

Ένα σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο A. Κάποια στιγμή t=0, δέχεται την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης μέτρου F=4Ν, με αποτέλεσμα να κινηθεί και τη στιγμή t1=4s περνά σε ένα δεύτερο οριζόντιο επίπεδο Β, μέχρι τη στιγμή t2=6s όπου η δύναμη παύει να ασκείται στο σώμα. Στο διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, για όσο χρόνο ασκείται πάνω του η δύναμη F.

  1. Να εξετάσετε αν τα δύο επίπεδα είναι ή όχι λεία, υπολογίζοντας και το μέτρο της τριβής, όπου υπάρχει.
  2. Να συμπληρωθεί το διάγραμμα υ-t για το χρονικό διάστημα μετά τη στιγμή t2 και για όσο χρόνο το σώμα κινείται.
  3. Πόση είναι η συνολική μετατόπιση του σώματος;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Όταν η τριβή σταματά το σώμα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Όταν η τριβή σταματά το σώμα

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.

Αφήστε μια απάντηση