Ο ρόλος του άξονα περιστροφής

Σε επαφή με λείο οριζόντιο επίπεδο στρέφεται ένας ομογενής δίσκος, μάζας m με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από σταθερό (υπαρκτό) κατακόρυφο άξονα, χωρίς τριβές. Η στροφορμή του δίσκου στο (α) σχήμα γύρω από τον άξονα z, ο οποίος περνά από το κέντρο του, έχει μέτρο Lο.

i) Αν στο (β) σχήμα ο δίσκος στρέφεται γύρω από τον άξονα z1 ο οποίος περνά από το σημείου Α, όπου (ΟΑ) = ½ R, με την ίδια γωνιακή ταχύτητα, τότε:

α) Για το μέτρο της στροφορμής του δίσκου Lβ, γύρω από τον άξονα z1 ισχύει:

a) Lβ=Lo, b) Lβ=1,5Lo, c) Lβ=2Lo   d) Lβ=2,5Lo.

β) Για την δύναμη που κάθε άξονας ασκεί στο δίσκο, ισχύει:

a) Fα=Fβ=0, b) Fα=Fβ ≠0, c) Fα= 0  και Fβ ≠0,   d) Fα  ≠ 0  και Fβ =0.

ii) Στα σχήματα (γ) και (δ), στο άκρο μιας ακτίνας του δίσκου, έχει προσκολληθεί ένα σώμα Σ, το οποίο θεωρούμε υλικό σημείο αμελητέων διαστάσεων, μάζας επίσης m, με αποτέλεσμα να παίρνουμε ένα στερεό s με κέντρο μάζας το σημείο Α. Το στερεό s στρέφεται επίσης με γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από τους αντίστοιχους άξονες z και z1.

α) Για το μέτρο της στροφορμής του δίσκου Lδ, γύρω από τον άξονα z1 ισχύει:

a) Lδ=Lo, b) Lδ=2Lo, c) Lδ=3Lo   d) Lδ=4Lo.

β) Αν Fβ το μέτρο της δύναμης που ασκεί ο άξονας z1 στο δίσκο του (β) σχήματος, τότε για τα μέτρα των αντίστοιχων δυνάμεων στα σχήματα (γ) και (δ) ισχύουν:

a) Fγ=0 και Fδ=2Fβ, b) Fγ=2Fβ, Fδ=0,     c) Fγ= 0  και FB =0,   d) Fγ  =4Fβ  και Fδ =2Fβ.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ο ρόλος του άξονα περιστροφής
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Ο ρόλος του άξονα περιστροφής

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.

Αφήστε μια απάντηση