Ασκώντας μια πλάγια δύναμη, τι θα γίνει;

Σε ένα οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα μικρό σώμα μάζας m=0,5kg. Ένα παιδί δένει το σώμα με ένα νήμα και κάποια στιγμή το τραβάει, ασκώντας πάνω του μια σταθερή δύναμη F, όπως στο σχήμα, όπου το νήμα σχηματίζει με το επίπεδο γωνία θ, για την οποία ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Να εξετασθεί αν το σώμα θα κινηθεί ή όχι και στην περίπτωση κίνησης, να υπολογιστεί η επιτάχυνση που θα αποκτήσει, όταν το μέτρο της ασκούμενης δύναμης είναι:

i) F1=2,5Ν,     ii)  F2=5Ν   και    iii) F3=10Ν

Δίνεται g=10m/s2, ενώ το σώμα παρουσιάζει με το επίπεδο συντελεστές τριβής μ=μs=0,8.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ασκώντας μια πλάγια δύναμη, τι θα γίνει;
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Ασκώντας μια πλάγια δύναμη, τι θα γίνει;

Αφήστε μια απάντηση