Με αφορμή ένα δύσκολο πρόβλημα

163

Για το κύκλωμα του  διπλανού σχήματος δίνονται ότι τo βολτόμετρο με εσωτερική αντίσταση Rv=500Ω δείχνει ένδειξη Vv=VΒΕ = 50V,R1=200Ω, R2=500Ω, ενώ το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη Ι2=0,3 Α.

  1. Να βρεθεί η τάση VΑΒ καθώς και η ένταση Ι1 που διαρρέει τον κλάδο ΑΒ του κυκλώματος.
  2. Να βρεθούν οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους δύο άλλους αντιστάτες και την πηγή τάσεως V.
  3. Αν R3=250Ω να υπολογιστούν:

α) Η τιμή της αντίστασης R4.

β) Η τάση V.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Με αφορμή ένα δύσκολο πρόβλημα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Με αφορμή ένα δύσκολο πρόβλημα

Αφήστε μια απάντηση