Οι ταχύτητες σημείων ενός δίσκου

Στο διπλανό σχήμα ένας δίσκος κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα του κέντρου Ο ίση με υ, ενώ ένα σημείο Μ της κατακόρυφης διαμέτρου, στο μέσον της ακτίνας, έχει επίσης ταχύτητα παράλληλη προς το έδαφος με ταχύτητα 2υ.

  1. Να βρεθεί η ταχύτητα του άκρου της κατακόρυφης διαμέτρου Α.
  2. Ποιο από τα διανύσματα 1, 2, 3 και 4 παριστάνει την ταχύτητα του σημείου Β, στο άκρο μιας οριζόντιας ακτίνας ΟΒ;
  3. Η γωνία θ που σχηματίζει το διάνυσμα της ταχύτητας του σημείου Β με την οριζόντια διεύθυνση, μπορεί να έχει τιμή:

α) θ < 45°,   β) θ=45°,   γ) θ > 45°.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Οι ταχύτητες σημείων ενός δίσκου
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Οι ταχύτητες σημείων ενός δίσκου

Αφήστε μια απάντηση