Η κινηματική της περιστροφής

Μια ράβδος ΟΑ, μήκους l=4m, στρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο, γύρω από κατακόρυφο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Ο και σε μια στιγμή t=0, βρίσκεται στη θέση που δείχνει το σχήμα έχοντας γωνιακή ταχύτητα ωο=1rad/s.

Στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της γωνιακής ταχύτητάς της ράβδου σε συνάρτηση με το χρόνο.

  1. Να σημειωθούν πάνω στο σχήμα, για τη χρονική στιγμή tο=0, η (γραμμική) ταχύτητα, η (γραμμική) επιτάχυνση και η κεντρομόλος επιτάχυνση του άκρου Α της ράβδου και στη συνέχεια να υπολογιστούν τα μέτρα τους.
  2. Να βρεθεί η θέση της ράβδου τη στιγμή t1=2s και να υπολογιστεί η επιτάχυνση του άκρου Α, στη θέση αυτή.
  3. Σε ποια θέση βρίσκεται η ράβδος τη στιγμή t2=4s; Να σχεδιαστεί ένα σχήμα που να φαίνεται η ταχύτητα του άκρου Α της ράβδου, τη στιγμή αυτή και να υπολογισθούν το μέτρο της και ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου της.

Απάντηση.

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η κινηματική της περιστροφής
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η κινηματική της περιστροφής

Αφήστε μια απάντηση