Δύο δυνάμεις κινούν ένα σώμα

Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση δύο σταθερών οριζοντίων δυνάμεων και στο διάγραμμα φαίνεται το πώς μεταβάλλεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.

1) Τη χρονική στιγμή t1, τι κάναμε;

α) Καταργήσαμε την δύναμη F1.

β) Μειώσαμε το μέτρο της δύναμης F1.

γ) Αυξήσαμε το μέτρο της F1.

δ) Μειώσαμε το μέτρο της δύναμης F2.

2) Στο διπλανό σχήμα εμφανίζονται διάφορες εκδοχές για την μεταβολή της ταχύτητας του σώματος, μετά την χρονική στιγμή t1.

i) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις.

α) Η γραμμή (1) δείχνει την ταχύτητα, στην περίπτωση που αυξηθεί το μέτρο της δύναμης F1.

β) Η γραμμή (1) δείχνει την ταχύτητα, στην περίπτωση που μειωθεί το μέτρο της δύναμης F1.

γ) Η γραμμή (1) δείχνει την ταχύτητα, στην περίπτωση που καταργηθεί η δύναμη F2.

   ii) Αν δύναμη F2 παραμένει σταθερή, ενώ η μία από τις γραμμές (2) ή (3) δείχνει την ταχύτητα στην περίπτωση μηδενισμού της δύναμης F1, να βρεθούν:

α) Ποια από τις δύο γραμμές, αντιστοιχεί στην περίπτωση F1=0;

β) Τι μεταβολή έχουμε στην περίπτωση της άλλης γραμμής; Δίνεται ότι η F1 δεν πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δύο δυνάμεις κινούν ένα σώμα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Δύο δυνάμεις κινούν ένα σώμα

 

Αφήστε μια απάντηση