Ανοίγοντας την τάπα ή την στρόφιγγα

Σε μια μεγάλη δεξαμενή η οποία περιέχει νερό, έχει συνδεθεί ένας οριζόντιος σωλήνας, ο οποίος φράσσεται στο άκρο του με τάπα. Ένας δεύτερος κατακόρυφος σωλήνας συνδέεται όπως στο σχήμα και κλείνεται στο πάνω μέρος του με στρόφιγγα, έχοντας εγκλωβισμένη κάποια ποσότητα αέρα.

i) Αν ανοίξουμε την στρόφιγγα, τότε:

α) θα εξέλθει αέρας από το σωλήνα στην ατμόσφαιρα.

β) θα εισέλθει αέρας στον σωλήνα.

γ) Δεν θα συμβεί κανένα από τα δύο παραπάνω ενδεχόμενα.

ii) Με κλειστή την στρόφιγγα, ανοίγουμε την τάπα και αποκαθίσταται μια μόνιμη και στρωτή ροή. Τότε το νερό στον κατακόρυφο σωλήνα:

α) Θα ανέβει

β) Θα κατέβει

γ) Η ελεύθερη επιφάνειά του θα παραμείνει στο αρχικό της ύψος.

Κατά τη ροή, η επιφάνεια της δεξαμενής πρακτικά παραμένει στο ίδιο ύψος.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ανοίγοντας την τάπα ή την στρόφιγγα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ανοίγοντας την τάπα ή την στρόφιγγα

Αφήστε μια απάντηση