Επιταχύνοντας και επιβραδύνοντας ένα κιβώτιο

Ένα κιβώτιο ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όταν κάποια στιγμή t=0, δέχεται την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F1, για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ στη συνέχεια με την επίδραση μιας επίσης σταθερής, αλλά με αντίθετη κατεύθυνση δύναμης  F2 με μέτρο |F2|=λ|F1|, σταματά τη στιγμή t=12s.

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται τέσσερες διαφορετικές εκδοχές για την κίνηση του κιβωτίου μέχρι τη στιγμή t=12s που σταματά.

32

  1. Σε ποια ή ποιες περιπτώσεις το κιβώτιο στη διάρκεια της κίνησής του απέκτησε τη μεγαλύτερη ταχύτητα;
  2. Αν λ=2, δηλαδή η δύναμη F2 έχει διπλάσιο μέτρο από την F1, ποιο ή ποια από τα παραπάνω διαγράμματα, περιγράφουν την μεταβολή της ταχύτητας του κιβωτίου;
  3. Αν οι δυο δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα (λ=1) σε ποια περίπτωση το κιβώτιο διανύει την μεγαλύτερη απόσταση, μέχρι να σταματήσει;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Επιταχύνοντας και επιβραδύνοντας ένα κιβώτιο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Επιταχύνοντας και επιβραδύνοντας ένα κιβώτιο

Αφήστε μια απάντηση