Αναλύοντας ένα τμήμα κυκλώματος

Στο σχήμα δίνεται ένα τμήμα κυκλώματος, για το οποίο δίνονται R1=10Ω, R2=6Ω, R3=20Ω και VΑΒ=50V.

Το αμπερόμετρο Α1 δείχνει ένδειξη Ι1=3 Α, ενώ η συσκευή Σ είναι μη ωμικός καταναλωτής.

Να βρεθούν:

  1. Η τάση στα άκρα του αντιστάτη R3.
  2. Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α2.
  3. Η τάση στα άκρα της συσκευής Σ, καθώς και η ισχύς της.
  4. Οι ενδείξεις των δύο αμπερομέτρων αν συνδέσουμε με αγωγό αμελητέας αντίστασης τα σημεία Γ και Δ του κυκλώματος, με δεδομένο ότι η τάση μεταξύ των σημείων Α και Β θα πάρει την τιμή VΑΒ=40V.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Αναλύοντας ένα τμήμα κυκλώματος
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Αναλύοντας ένα τμήμα κυκλώματος

Αφήστε μια απάντηση