Το νήμα και ο τρίτος νόμος Νεύτωνα

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινούνται δύο σώματα Α και Β, τα οποία συνδέονται με αβαρές και μη εκτατό νήμα, με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης μέτρου F=10Ν, η οποία ασκείται στο Α σώμα, όπως στο σχήμα. Τα σώματα κινούνται στη διεύθυνση της δύναμης με επιτάχυνση α=2m/s2.  Το σώμα Α έχει μάζα m1 =3kg.

  1. Να βρεθεί η δύναμη F1 την οποία το Α σώμα ασκεί στο νήμα.
  2. Να υπολογιστεί η δύναμη F2 την οποία ασκεί στο νήμα, το σώμα Β.
  3. Να βρεθεί η μάζα m2 του Β σώματος.
  4. Αν στην παραπάνω κίνηση εμπλέκονται τρία σώματα ( τα σώματα Α, Β και το νήμα) να διευκρινιστούν ποια ζευγάρια δράσης – αντίδρασης εμφανίζονται (αφήνοντας εκτός τη Γη και το οριζόντιο επίπεδο).

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Το νήμα και ο τρίτος νόμος Νεύτωνα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Το νήμα και ο τρίτος νόμος Νεύτωνα

Αφήστε μια απάντηση