Δύο υγρά που δεν αναμιγνύονται

 

Σε ένα ανοικτό κυλινδρικό δοχείο περιέχονται δύο υγρά Α και Β, τα οποία δεν αναμιγνύονται, με πυκνότητες ρ1 και ρ2 αντίστοιχα, όπου ρ12. Στο σχήμα βλέπετε τα ύψη y1 και y2 των δύο υγρών στο δοχείο.

i) Για το ύψος h του υγρού Α στον λεπτό ανοικτό κατακόρυφο σωλήνα ισχύει:

α) h<y1,   β) h=y1,   γ) y1 < h <y1+y2,   δ) h=y1+y2.

ii) Τοποθετούμε στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού Β, ένα έμβολο το οποίο μπορεί να κινείται χωρίς τριβές, με βάρος w=w1-w2, όπου w1 το βάρος του υγρού Α και w2 το βάρος του Β. Τότε το ύψος του υγρού στον σωλήνα γίνεται:

α) h= 2y1,  β) h=2y2,  γ) h=y1+y2,  γ)  h=2y1-y2.

Δίνεται ότι η μετακίνηση του υγρού στον λεπτό σωλήνα δεν μεταβάλλει τα ύψη των υγρών στο δοχείο.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δύο υγρά που δεν αναμιγνύονται
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Δύο υγρά που δεν αναμιγνύονται

Αφήστε μια απάντηση