Το ελατήριο και ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα

Ένα σώμα Σ ηρεμεί στη θέση (1), δεμένο στο κάτω άκρο του ελατηρίου του σχήματος.

1) Ποια πρόταση είναι σωστή για την θέση αυτή:

α) Το ελατήριο έχει παραμορφωθεί αφού δέχεται το βάρος του σώματος.

β) Στο ελατήριο ασκείται η αντίδραση του βάρους του σώματος.

γ) Το σώμα ασκεί στο ελατήριο δύναμη προς τα κάτω ίση με το βάρος του.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

2)  Ασκούμε μια κατάλληλη δύναμη στο σώμα, φέρνοντάς το στη θέση (2), όπου το ελατήριο παύει να είναι παραμορφωμένο. Σε μια στιγμή το αφήνουμε να κινηθεί.

i) Η δύναμη που ασκεί το σώμα στο ελατήριο, αμέσως μόλις το αφήσουμε:

α) Είναι ίση με το βάρος του σώματος Σ.

β) Είναι μεγαλύτερη από το βάρος του Σ.

γ) Το σώμα Σ δεν ασκεί δύναμη στο ελατήριο.

Το σώμα κατέρχεται και μετά από λίγο φτάνει στη θέση (3) του σχήματος, όπου μηδενίζεται στιγμιαία η ταχύτητά του, πριν κινηθεί ξανά προς τα πάνω.

ii) Να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στη θέση (3) και να συγκριθούν τα μέτρα τους.

iii) Η δύναμη που ασκεί το σώμα στο ελατήριο, στη θέση (3):

α) Είναι ίση με το βάρος του σώματος Σ.

β) Είναι μεγαλύτερη από το βάρος του Σ.

γ) Το σώμα Σ δεν ασκεί δύναμη στο ελατήριο.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Το ελατήριο και ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Το ελατήριο και ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα

Αφήστε μια απάντηση