Η επαγωγή και η τριβή.

Ο α­γω­γός ΚΛ έ­χει μή­κος 1m και κι­νεί­ται οριζόντια ό­πως στο σχή­μα, σε επαφή με τους δυο παράλληλους αγωγούς-οδηγούς  Αx και Γy, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αντίσταση, ενώ τα άκρα τους συνδέονται μέσω αντιστάτη με αντίσταση R=3Ω.Στο χώρο υπάρχει ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=1Τ και υ­πό την ε­πί­δρα­ση της στα­θε­ρής δύ­να­μης F=2Ν, ο α­γω­γός έ­χει στα­θε­ρή τα­χύ­τη­τα υ=4m/s.

i) Να υπολογιστεί η ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο κύκλωμα, καθώς και η αντίσταση του αγωγού ΚΛ, αν το αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη Ι=1Α.

ii) Να αποδειχθεί ότι αναπτύσσεται δύναμη τριβής μεταξύ του αγωγού ΚΛ και των δύο οδηγών Αx και Αy και να υπολογιστεί το μέτρο της.

iii) Σε μια στιγμή t0=0, σταματά να ασκείται η δύναμη F, με αποτέλεσμα μετά από λίγο, τη στιγμή t1, το αμπερόμετρο να δείχνει ένδειξη Ι1=0,75Α. Για τη στιγμή t1 να υπολογιστούν:

α)  Ο ρυθμός με τον οποίο παράγεται θερμότητα  στους αντιστάτες, καθώς και ο ρυθμός με τον οποίο παράγεται θερμότητα  στις επαφές, λόγω τριβών.

β) Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου ΚΛ.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Η επαγωγή και η τριβή.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η επαγωγή και η τριβή.

Αφήστε μια απάντηση