Σύγκριση δυνάμεων

Δυο σώματα Α και Β, βρίσκονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ενώ δέχονται δύο σταθερές οριζόντιες δυνάμεις το καθένα, όπως φαίνονται στο διπλανό σχήμα. Στο διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της θέσης κάθε σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.

i) Η δύναμη F1 είναι ίση με την δύναμη F, αφού το Α σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα.

ii) Μεγαλύτερη συνισταμένη δύναμη δέχεται το σώμα με την μεγαλύτερη μάζα.

iii) Για να μπορεί το σώμα Β να κινείται με σταθερή ταχύτητα πρέπει το η δύναμη F2 να έχει μεγαλύτερο μέτρο από την δύναμη F.

iv) Οι δυνάμεις F1 και F2 έχουν ίσα μέτρα.

Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες δικαιολογώντας την θέση σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Σύγκριση δυνάμεων
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Σύγκριση δυνάμεων

Αφήστε μια απάντηση