Τμήματα δύο ΑΑΤ, μια ταλάντωση.

Το σώμα του σχήματος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k1 και σε επαφή (χωρίς να είναι δεμένο) με δεύτερο οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k2. Τα ελατήρια στη θέση αυτή έχουν τα φυσικά μήκη τους. Εκτρέπουμε το σώμα προς τα δεξιά συσπειρώνοντας το πρώτο ελατήριο κατά d1 και το αφήνουμε να κινηθεί. Αν d2 η μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου σταθεράς k2, όπου d1=2d2, τότε:

i) Μεταξύ των σταθερών των ελατηρίων ισχύει:

α) k2= k1,   β) k2= 2k1,   γ) k2= 3k1,   δ) k2=4k1.

ii) Αν Τ1 η περίοδος της ταλάντωσης που θα εκτελούσε το σώμα αυτό στο άκρο του ελατηρίου σταθεράς k1, τότε η περίοδος της παραπάνω κίνησης είναι ίση:

α) Τκ= ¼ Τ1,    β) Τκ= ½ Τ1,    α) Τκ= ¾ Τ1,    α) Τκ=  Τ1.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Τμήματα δύο ΑΑΤ, μια ταλάντωση.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Τμήματα δύο ΑΑΤ, μια ταλάντωση.

Αφήστε μια απάντηση