Η μέγιστη ενέργεια  ταλάντωσης

Ένα σώμα Σ1 μάζας m1=2kg είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m και ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ένα δεύτερο σώμα Σ2 μάζας m2=0,5kg κινείται με ταχύτητα μέτρου υ2=8m/s κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου, πλησιάζοντας το σώμα Σ1. Μετακινούμε το Σ1 συμπιέζοντας το ελατήριο κατά Δℓ=0,5m, φέρνοντάς το στη θέση Γ. Σε μια στιγμή t0=0, όπου τα δυο σώματα απέχουν κατά (ΓΔ)=D,  αφήνουμε ελεύθερο το Σ1 να εκτελέσει ΑΑΤ, με αποτέλεσμα τα σώματα να συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά τη χρονική στιγμή t1=0,314s.

i) Να υπολογιστεί η απόσταση D.

ii) Να υπολογιστεί η ενέργεια ταλάντωσης του Σ1 αμέσως μετά την κρούση, καθώς και η ταχύτητα με την οποία φτάνει στην αρχική του θέση Γ.

ii) Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία, αλλά τώρα αφήνουμε το Σ1 να κινηθεί όταν έχουμε διαφορετική απόσταση μεταξύ των σωμάτων, με αποτέλεσμα το Σ1 να αποκτήσει τη μέγιστη δυνατή ενέργεια ταλάντωσης, μετά την κρούση.

α) Να βρεθεί η μέγιστη αυτή ενέργεια ταλάντωσης του Σ1.

β) Να βρεθεί η θέση της κρούσης, καθώς και η ταχύτητα του Σ1 ελάχιστα πριν την κρούση.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η μέγιστη ενέργεια  ταλάντωσης
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η μέγιστη ενέργεια  ταλάντωσης

Αφήστε μια απάντηση