Πληροφορίες από ένα διάγραμμα ταχύτητας.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινούνται ευθύγραμμα δυο ελαστικές σφαίρες Α και Β, με ίσες ακτίνες και κάποια στιγμή συγκρούονται κεντρικά. Στο διάγραμμα βλέπετε την μεταβολή της ταχύτητας της Α σφαίρας, σε συνάρτηση με το χρόνο.

  1. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα, δείχνει τις θέσεις και τις ταχύτητες των δύο σφαιρών πριν την κρούση;
  2. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα θα μπορούσε να περιγράψει την ταχύτητα της Β σφαίρας σε συνάρτηση με το χρόνο;
  3. Σχεδιάζουμε στο ίδιο διάγραμμα την ορμή κάθε σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα πήραμε;

Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας

Απαντήσεις:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Πληροφορίες από ένα διάγραμμα ταχύτητας.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Πληροφορίες από ένα διάγραμμα ταχύτητας.

Αφήστε μια απάντηση