Τέσσερα διαγράμματα θέσης

Για ένα σώμα, που αρχικά ηρεμεί  σε ορισμένο σημείο ενός ευθύγραμμου δρόμου, δίνονται τα παρακάτω διαγράμματα θέσης,  σε συνάρτηση με το χρόνο.

Ποιο ή ποια διαγράμματα μπορούν να περιγράψουν δυνατές κινήσεις και ποια είναι λανθασμένα;

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Τέσσερα διαγράμματα θέσης
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Τέσσερα διαγράμματα θέσης

Αφήστε μια απάντηση