Δυο διαδοχικές ταλαντώσεις

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=20Ν/m, στη θέση Ο.Ασκούμε στο σώμα για t0=0, μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=8Ν με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται το ελατήριο, μέχρι τη στιγμή t1 που το σώμα έχοντας μετακινηθεί κατά d=0,8m, φτάνει στη θέση Γ, όπου παύει να ασκείται πάνω του η δύναμη F.

i) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώματος:

α) στην αρχική θέση, μόλις ασκηθεί η δύναμη F,

β) όταν το ελατήριο έχει επιμήκυνση Δl1=0,4m,

γ) στην θέση Γ, πριν καταργηθεί η δύναμη F και αμέσως μετά την κατάργησή της.

ii) Να βρεθεί η μέγιστη κινητική ενέργεια του σώματος για το διάστημα που ασκείται πάνω του η δύναμη F.

iii) Πόσο χρόνο ασκήθηκε στο σώμα η δύναμη F;

iv) Να γίνει η γραφική παράσταση x=x(t) της απομάκρυνσης του σώματος από την αρχική θέση ισορροπίας του Ο, σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη χρονική στιγμή t2= 2s.

Θεωρείστε ότι π2≈10.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δυο διαδοχικές ταλαντώσεις
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Δυο διαδοχικές ταλαντώσεις

Αφήστε μια απάντηση