Μια κρούση και πληροφορίες από ένα διάγραμμα

t6

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινούνται δυο ελαστικές σφαίρες με ίσες ακτίνες, η μία προς την άλλη, με ταχύτητες ίσου μέτρου, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά και στο διάγραμμα φαίνεται η ταχύτητα της Α σφαίρας, η οποία έχει μάζα m1=2kg, σε συνάρτηση με το χρόνο.

  1. Τι ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας της Α σφαίρας μεταφέρεται στην Β σφαίρα, στη διάρκεια της κρούσης;
  2. Αφού υπολογίσετε την μάζα της Β σφαίρας, να χαράξετε ένα ποιοτικό διάγραμμα για την ταχύτητα της Β σφαίρας σε συνάρτηση με το χρόνο.
  3. Να υπολογιστεί η ταχύτητα της Β σφαίρας τη στιγμή t1 που μηδενίζεται η ταχύτητα της σφαίρας Α.
  4. Πόση είναι η δυναμική ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης των σφαιρών τη στιγμή t1;
  5. Ένας μαθητής κοιτάζοντας το διάγραμμα που δίνεται, συμπεραίνει ότι τη στιγμή t1 η γραφική παράσταση τέμνει σχεδόν κάθετα τον άξονα του χρόνου. Συμφωνείτε ή όχι με την εκτίμηση αυτή; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια κρούση και πληροφορίες από ένα διάγραμμα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Μια κρούση και πληροφορίες από ένα διάγραμμα

Αφήστε μια απάντηση