Δύο κινητά και ένα διάγραμμα θέσης.

Κατά μήκος ευθύγραμμου δρόμου, ο οποίος ταυτίζεται με έναν προσανατολισμένο άξονα x, κινούνται δύο αυτοκίνητα και στο διάγραμμα δίνονται οι θέσεις τους σε συνάρτηση με το χρόνο.

  1. Μπορείτε να περιγράψετε ποιοτικά τις κινήσεις των δύο αυτοκινήτων;
  2. Να υπολογιστεί η ταχύτητα του Α αυτοκινήτου και η απόσταση των δύο οχημάτων τη χρονική στιγμή t0=0.
  3. Αν το Β αυτοκίνητο ξεκινά από την ηρεμία και κινείται με σταθερή επιτάχυνση, να υπολογιστεί η ταχύτητά του τη χρονική στιγμή που διασταυρώνεται με το Α αυτοκίνητο.
  4. Ποια η απόσταση των δύο αυτοκινήτων, τη στιγμή που το Α, φτάνει στην αρχική θέση του Β;

Απόσταση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δύο κινητά και ένα διάγραμμα θέσης.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Δύο κινητά και ένα διάγραμμα θέσης.

Αφήστε μια απάντηση