Ένα παλιό test στο εναλλασσόμενο

Στο διπλανό σχήμα, δίνονται ένα κύκλωμα Ε.Ρ. και η γραφική παράσταση της στιγμιαίας τάσης στα άκρα του αντιστάτη R με αντίσταση R=5Ω, σε συνάρτηση με το χρόνο.

i)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

α)   Η περίοδος της τάσης είναι 0,03s.

β)  Η συχνότητα της τάσης είναι 50Ηz.

γ)  Η μέγιστη τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι ίση με 4 Α.

δ) Η ενεργός ένταση του ρεύματος είναι 4 Α.

ii)   Ποια είναι η ένδειξη του αμπερομέτρου;

iii)   Βρείτε την εξίσωση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα σε συνάρτηση με το χρόνο.

iv)   Σε μια στιγμή t1η στιγμιαία ισχύς του ρεύματος είναι ίση με 20W για πρώτη φορά. Πόση είναι η στιγμιαία ένταση του ρεύματος τη στιγμή αυτή και ποια η χρονική στιγμή t1;

v)   Να υπολογιστεί η μέση ισχύς του ρεύματος.

vi)   Ο ίδιος αντιστάτης R συνδέεται στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος, οπότε σε χρόνο 20s παράγεται πάνω του τόση θερμότητα, όση παράγεται και στο κύκλωμα του εναλλασσόμενου ρεύματος, στον ίδιο χρόνο. Ποιες οι ενδείξεις των δύο οργάνων, τα οποία θεωρούμε ιδανικά;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένα παλιό test στο εναλλασσόμενο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ένα παλιό test στο εναλλασσόμενο

Αφήστε μια απάντηση