Ερωτήματα πάνω σε δυο κομμένες εικόνες

Οι όμοιο αγωγοί- ράβδοι ΑΓ και ΔΖ έχουν μάζα 0,4kg, μήκος ℓ= 1m και κινούνται κατακόρυφα σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,4Τ. Τη στιγμή που βλέπουμε στο σχήμα, οι αγωγοί πέφτουν με ταχύτητες υ=2m/s, ενώ διαρρέονται από ρεύματα έντασης 2 Α αντίθετης φοράς. Τι υπάρχει στην κορυφή των κατακόρυφων αγωγών και τι άλλο περιέχει κάθε κύκλωμα, δεν το βλέπουμε.

i) Να υπολογιστεί η ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται σε κάθε αγωγό τη στιγμή αυτή και να βρεθεί η ισχύς της.

ii) Να βρεθεί η επιτάχυνση την οποία έχει κάθε ράβδος.

iii) Να υπολογιστεί η ισχύς κάθε δύναμης που ασκείται στις ράβδους.

iv) Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ερωτήματα πάνω σε δυο κομμένες εικόνες
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ερωτήματα πάνω σε δυο κομμένες εικόνες

Αφήστε μια απάντηση