Δυο σφαίρες κινούνται ευθύγραμμα

Σε ευθύγραμμο  δρόμο, κινούνται δυο σφαίρες Α και Β με σταθερές ταχύτητες υ1=-1m/s και υ2=0,8m/s αντίστοιχα. Σε μια στιγμή t0=0 οι θέσεις των σφαιρών είναι αυτές του σχήματος, όπου ο δρόμος ταυτίζεται με έναν προσανατολισμένο άξονα x, με θετική φορά προς τα δεξιά.

i) Πιο γρήγορα κινείται:

 α) Η σφαίρα Α,   β) η σφαίρα Β.

ii) Να χαρακτηρισθούν ως σωστές ή λανθασμένες οι παρακάτω προτάσεις.

α) Η θέση της Α σφαίρας είναι αρνητική τη στιγμή t0.

β) Η σφαίρα Α μετατοπίζεται κατά -2m μέχρι τη στιγμή t1=2s.

γ) Η Α σφαίρα φτάνει στη θέση -2m τη στιγμή t1=2s.

δ) Η Β σφαίρα τη στιγμή t1=2s, μπορεί να περνάει από τη θέση  -1,6m.

ε) Αν αρχικά (τη στιγμή t0) η Α σφαίρα περνάει από τη θέση x0=0,4m, τη στιγμή t1 περνάει από τη θέση x1=-1,6m.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δυο σφαίρες κινούνται ευθύγραμμα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Δυο σφαίρες κινούνται ευθύγραμμα

Αφήστε μια απάντηση