Η δύναμη Laplace και η ισχύς της.

 Στο σχήμα, μια ευθύγραμμη αγώγιμη ράβδος ΑΒ, μάζας m=0,4kg και μήκους ℓ=1m, μπορεί να κινείται οριζόντια, με τα άκρα της σε επαφή (μέσων δύο  κρίκων), με δύο οριζόντιες παράλληλες σιδηροτροχιές οι οποίες απέχουν απόσταση d=0,8m, χωρίς τριβές. Σε μια στιγμή η ράβδος έχει ταχύτητα υ=2m/s και δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναμης με φορά προς τα δεξιά (ίδιας κατεύθυνσης με την ταχύτητα) με μέτρο F=0,2Ν, ενώ διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι=2 Α, με φορά από το Α στο Β.

  1. Να σχεδιάσετε την δύναμη που δέχεται η ράβδος, από το μαγνητικό πεδίο, υπολογίζοντας και το μέτρο της.
  2. Να βρεθεί η επιτάχυνση της ράβδου.
  3. Να υπολογιστεί η ισχύς της δύναμης Laplace καθώς και η αντίστοιχη ισχύς της δύναμης F.
  4. Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου τη στιγμή αυτή.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η δύναμη Laplace και η ισχύς της.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η δύναμη Laplace και η ισχύς της.

Αφήστε μια απάντηση