Τι θα κάνει το πλαίσιο, αν κλείσουμε το διακόπτη;

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν ένα ανοικτό κύκλωμα (Κ), το οποίο περιλαμβάνει μια πηγή με έναν αντιστάτη και ένα αγώγιμο πλαίσιο (Π), το ένα δίπλα στο άλλο, όπως στο σχήμα (σε κάτοψη). Αν κάποια στιγμή κλείσουμε το διακόπτη (δ), τι από τα παρακάτω πρόκειται να συμβεί με το πλαίσιο;

i) Θα παραμείνει στη θέση του, ακίνητο.

ii) Θα πλησιάσει το κύκλωμα, κινούμενο προς τα αριστερά.

iii) Θα απομακρυνθεί από το κύκλωμα, κινούμενο προς τα δεξιά.

iv) θα ανασηκωθεί, χάνοντας ίσως την επαφή του με το οριζόντιο επίπεδο.

Να δικαιολογηθεί αναλυτικά η επιλογή σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Τι θα κάνει το πλαίσιο, αν κλείσουμε το διακόπτη;
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Τι θα κάνει το πλαίσιο, αν κλείσουμε το διακόπτη;

Αφήστε μια απάντηση