Το πέρασμα του πλαισίου από το πεδίο

Το τετράγωνο άκαμπτο μεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=0,8m και αντίστασης R=0,4Ω κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ=1m/s και τη στιγμή t=0, φτάνει στα όρια ενός κατακόρυφου ομογενούς μαγνητικού πεδίου με ένταση Β=0,5Τ, όπως στο σχήμα (κάτοψη), πλάτους d=1,2m. Αν σε όλη τη διάρκεια της κίνησης, μέχρι να ολοκληρωθεί το πέρασμα του πλαισίου από το μαγνητικό πεδίο, η ταχύτητά του παραμένει σταθερή:

α) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις σε συνάρτηση με το χρόνο:

  1. της μαγνητικής ροής που διέρχεται από το πλαίσιο.
  2. της ηλεκτρεγερτικής δύναμης που αναπτύσσεται στο πλαίσιο
  3. της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο.
  4. της δύναμης Laplace η οποία ασκείται στο πλαίσιο.

β) Να υπολογιστεί το συνολικό έργο της ασκούμενης εξωτερικής δύναμης F, η οποία είναι απαραίτητη να ασκείται στο πλαίσιο, για να μπορεί να κινείται με σταθερή ταχύτητα και να συγκριθεί με την ηλεκτρική ενέργεια που εμφανίστηκε στο πλαίσιο, κατά το πέρασμα του πλαισίου από το πεδίο.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Το πέρασμα του πλαισίου από το πεδίο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Το πέρασμα του πλαισίου από το πεδίο

Αφήστε μια απάντηση